Doradztwo PR

W budowaniu odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa najważniejszy jest właściwy przekaz informacji. Proponujemy Państwu pomoc przy realizacji działań z zakresu public relations i promocji firmy w zakresie:

 • Tworzenia i realizacji kampanii promocyjnych i reklamowych
 • Opracowania identyfikacji wizualnej organizacji:
  • projektowanie bądź unowocześnianie znaków firmowych
  • standaryzacja znaków firmowych (typografia, kolorystyka, zasady stosowania logo)
  • identyfikacja wizualna (druki, reklamy, zasady oznaczania pojazdów, budynków etc.

Media relations

Kontakty z mediami są jednym z najważniejszych elementów budowania dobrego wizerunku firmy lub marki. Proponujemy Państwu pomoc w nawiązaniu i utrzymywaniu współpracy z przedstawicielami mediów. Zakres kształtowania relacji z mediami:

 • określenie docelowej grupy komunikacyjnej
 • przygotowanie i dystrybucja bieżących materiałów informacyjnych (notatki prasowe, serwisy fotograficzne, artykuły, teksty sponsorowane)
 • przygotowanie tekstów opisowych, uzupełniających – biogram, backgrounder, broszura itp
 • organizacja konferencji i spotkań prasowych
projekt: doomson.com
© SZUMI Events & Promotions